Jednoduché ovládání a ventilace

Manuální ovládání střešních oken, střešních prosklení a střešních výstupů Solara doporučujeme pro jeho lehkost a jednoduchost. U automatických systémů chceme dodávat rozumná promyšlená řešení - včetně dálkového ovládání, sdružení se zastíněním či dalšími funkcemi interiéru a řízení tepelné pohody.

Střešní okna Solara jsou již ve standardním provedení osazena zabudovaným obvodovým kováním Siegenia. Vidíte pouze okenní kliku.

Dálkové ovládání pro střešní prosklení Solara Střešní okna Solara, atypické kliky slévárny Bernat

Kde konstrukční požadavky neumožňují použití obvodového kování (například Solara HISTORIK, Solara KLASIK), je použité kování klika-štítek.

Ventilace průduchová i štěrbinová 

Kyvná a výklopně-kyvná křídla výrobků Solara jsou vybaveny průduchovou ventilací pro řešení případného kondenzátu a zajištěnou štěrbinovou ventilací pro dlouhodobé větrání.

Jednoduchý elektropohon a chytrá centrála Solara

Jednoduché elektroovládání umožňují kyvná křídla s použitím zcela zabudovaného elektropohonu. Ventilaci lze ovládat dálkově či tlačítkem.

Kyvná, výklopná i posuvná otevíravá křídla Solara mohou být osazena chytrou centrálou Solara, která ve spojení s LCD ovladačem může řídit až 12 souvisejících prvků - rolety, otevírání oken, ventilaci. Chytrá centrála Solara obsahuje modul pro

  • synchronizaci motorů
  • dešťové či větrné čidlo
  • optickou bezpečnostní bránu
  • dálkové ovládání