Výrobní areál

Své administrativní i výrobní prostory jsme umístili do brownfields, se kterými zacházíme fér. Stále renovujeme a rozvíjíme původně zemědělské budovy i zázemí tak, abychom byli v místní komunitě a mikroregionu vítáni. Výrobní areál Solara je situovaný jižně od hlavního města.

Výrobní areál firmy Solara Technologie Solara
Volíme rozumný přístup k výrobě
  • dáváme přednost šetrným výrobním technologím bez výrazných chemických procesů
  • zpracováváme převážně dřevo z lokálních zdrojů
  • prostory vytápíme dřevním odpadem
  • kultivujeme a rozvíjíme areál a okolí budov, chceme být v mikroregionu příkladnou firmou